Naar de kassa (0)
Uw winkelwagen is bijgewerkt. Ga verder met winkelen of ga door naar de kassa.

Privacy Policy


Algemene informatie over gegevensbescherming

In deze privacyverklaring beschrijven wij het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens door Out of Bounds Sweden AB.

Wij, het bedrijf Out of Bounds, bieden golfuitrustingen te koop aan, evenals advies via e-mail en telefoon. Wij ontvangen ook aanvragen die naar ons e-mailadres worden gestuurd.

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, bevestigt u dat wij uw persoonlijke gegevens op verantwoorde wijze kunnen verwerken. Persoonlijke gegevens omvatten alle gegevens waarmee u persoonlijk identificeerbaar bent. Hoe wij met deze gegevens omgaan, wordt uitgelegd in het onderstaande privacybeleid.


Definities en toelichtingen

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die direct of indirect kunnen leiden tot de identificatie van een persoon. Persoonsgegevens worden verzameld, geregistreerd, verwerkt, gestructureerd, overgedragen, gewijzigd, opgeslagen of soortgelijk.

Wanneer we persoonlijke gegevens verwerken, hebben we daar een nauwkeurig doel voor en handelen we in overeenstemming met alle wettelijke beginselen die in acht moeten worden genomen.

U heeft rechten bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit geeft u de mogelijkheid om transparantie te verkrijgen en tot op zekere hoogte invloed uit te oefenen op wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt.


Behandeling van persoonsgegevens

De persoonlijke informatie die we verzamelen is afhankelijk van het doel van het gebruik van de website. De normale gebruiker van onze website wordt klant van onze producten en sluit daarmee een koopovereenkomst, waarbij hij/zij ons persoonlijke gegevens verstrekt. We verzamelen ook informatie die ons ter beschikking wordt gesteld via e-mails en diverse formulieren op onze website. In sommige gevallen ontvangen wij ook gegevens van derden door het gebruik van cookies.

De omvang van de gegevens hangt vooral af van wat u ons heeft aangeleverd. Dit zijn vooral persoonlijke gegevens die ons worden verstrekt in verband met een aankoop, maar ook met vragen die ons via onze website bereiken. Om een aankoop te kunnen doen, hebben we uw gegevens nodig om uw leeftijd te controleren, de betaling uit te voeren en de door u gekochte producten te leveren. Uw gegevens stellen ons in staat om met u te communiceren en u relevante aanbiedingen te doen.

De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor bedrijfs- en werkwijzeontwikkeling, marktanalyse, statistieken en risicomanagement. Dit met het oog op de rationaliteit en de voortdurende verbetering van onze diensten, alsook voor de voortdurende aanpassing aan de behoeften van onze klanten.


Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies (kleine tekstinformatie die de bezochte website via de webbrowser op de computer van de bezoeker plaatst). Wij gebruiken deze om de website aan te passen aan uw wensen. Cookies stellen ons onder andere in staat om uw producten in het winkelwagentje op te slaan, de prestaties van de website te analyseren en op een doelgroepgerichte manier te plaatsen. Als u het gebruik van cookies niet wilt toestaan, kunt u deze uitschakelen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. We gebruiken ook cookies van partnerbedrijven (derde partijen) om statistieken en gebruikersgegevens te verzamelen voor analysedoeleinden, om de website te optimaliseren en om u te voorzien van relevant reclamemateriaal.

Met het gebruik van cookies willen we onze website aantrekkelijk maken voor u en aanpassen aan uw behoeften. Cookies helpen ons ook om uw internetbrowser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. De cookies bevatten bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen. Onder bepaalde omstandigheden werken we samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod aan te passen aan uw behoeften


Opslag van persoonsgegevens

Wij slaan persoonlijke informatie op totdat het doel van de opslag is bereikt. In de regel betekent dit dat de informatie na een redelijke periode van het laatste contact wordt verwijderd. Als er een legitiem belang is bij de opslag van de gegevens, wordt een belangenafweging gemaakt, waarbij wordt beoordeeld of de gegevens kunnen worden geanonimiseerd.

Bovendien zijn we verplicht om relevante documenten te archiveren voor boekhoudkundige doeleinden.

Als klant worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen en beheerd in onze interne systemen. Het is voor ons belangrijk dat we uw belangen zo goed mogelijk kunnen behartigen en beschermen. Hetzelfde geldt voor alle gegevens die worden verzameld door middel van de levering van producten. Wij bewaren deze informatie zolang u een actieve klant bent van onze website. Als u onze producten koopt of onze e-mails opent, wordt u beschouwd als een actieve klant voor ons. Wij bewaren de informatie in overeenstemming met de Zweedse wet op de correcte boekhouding.

Wij slaan de gegevens ook op voor direct marketing doeleinden, tenzij u uw toestemming intrekt. Op onze website kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Door dit te doen, gaat u ermee akkoord dat wij de door u verstrekte informatie mogen verwerken. U kunt deze toestemming eenvoudig herroepen door u uit te schrijven op de link van de betreffende e-mail.

Ook behouden wij ons het recht voor om voor reclamedoeleinden contact met u op te nemen via SMS-berichten. U kunt zich altijd afmelden voor deze dienst.


Uw rechten

U heeft het recht om de informatie die wij over u opslaan en beheren onbezoldigd in te zien. Op verzoek zullen wij onjuiste informatie verwijderen en corrigeren. U heeft ook het recht om de opgeslagen informatie te beperken.

U bent van harte welkom om ons een verzoek hiertoe te sturen, waarna wij de inhoud zullen controleren en u spoedig hierover contacteren. Als u niet tevreden bent met onze informatieverwerking, kunt u een klacht indienen bij een regelgevende instantie of contact opnemen met de toezichthoudende instantie.


Contactgegevens

De verantwoordelijke voor het beheer van de persoonsgegevens is Out of Bounds Sweden AB, Bergfotsgatan 3, 43135 Möndal, Zweden. Als u vragen heeft over de verwerking van onze persoonsgegevens, kunt u ons bellen op +46 (0)300 - 32 34 70 of een e-mail sturen naar support@out-of-bounds.nl.