Naar de kassa (0)
Uw winkelwagen is bijgewerkt. Ga verder met winkelen of ga door naar de kassa.

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied


De volgende Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die het bedrijf Out of Bounds Sweden AB (hierna te noemen "Verkoper") sluit met de consument (hierna te noemen "Klant").

De voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische transacties tussen de verkoper en de consument. Volgens artikel 7:5 van het burgerlijk wetboek (BW) wordt onder consument verstaan: “(…) een koper, natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.”

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De basis is altijd de actuele versie van de voorwaarden op het moment van de bestelling.

2. Totstandkoming van het contract


Het aanbod van de online shop van de verkoper is uitsluitend gericht op contractueel bekwame kopers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Door het plaatsen van een bestelling bij Out of Bounds Sweden AB gaat de klant akkoord met de door de verkoper gestelde voorwaarden. De klant is verplicht de voorwaarden te lezen en te begrijpen voordat hij een bestelling plaatst. Indien de klant hierover vragen heeft, wordt de klant per e-mail op support@out-of-bounds.nl of telefonisch op 0800 333 2412 assistentie aangeboden.

De voorraad van de verkoper wordt dagelijks bijgewerkt. Op de respectievelijke productpagina's kan de klant zien of het gewenste artikel op voorraad is. Beschikbaarheid en prijzen vindt u onderaan de productpagina. Indien het door de klant gevraagde product op dit moment niet beschikbaar is, zal de verkoper graag proberen om op schriftelijk verzoek een oplossing te vinden of om de gewenste goederen te reserveren als ze weer aankomen.

Aan het einde van het bestelproces, d.w.z. wanneer het virtuele winkelwagentje gevuld is, moet de klant op de knop "Afrekenen" drukken en het elektronische bestelproces doorlopen.

Door op de knop ter afsluiting van het bestelproces te klikken, wordt een wettelijk bindend contractueel aanbod gedaan met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje.

De klant kan tijdens het bestelproces fouten in de invoer corrigeren. Hiervoor kan hij de terugknop van de browser gebruiken.

Zodra de bestelling is geregistreerd, wordt een automatische orderbevestiging naar het door de klant opgegeven e-mailadres gestuurd. Als er geen orderbevestiging is ontvangen, wordt de klant aangemoedigd om contact op te nemen met de verkoper. Daarna wordt gecontroleerd of de bestelling goed is geregistreerd.

3. Betalingsvoorwaarden


Alle prijzen zijn in Euro's incl. Zweedse BTW en bijkomende verzendkosten. De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving drukfouten te verbeteren en prijsverhogingen te maken. De verkoper behoudt zich ook het recht voor om een bestelling te annuleren als er een prijsfout op het artikel staat of als er een typefout is gemaakt.

De verkoper biedt de volgende betalingsmogelijkheden aan:

Credit card betaling

De klant kan direct na bestelling veilig betalen met Visa of MasterCard. De betaling is veilig gecodeerd. Er zijn geen extra kosten. Het kredietinstituut voldoet aan de eisen voor PCI-DSS. Bij betaling met een creditcard moet de klant de kaarthouder zijn. De creditcard wordt belast nadat de goederen zijn verzonden.

Paypal

Als u betaalt via een van de betaalmethoden die PayPal aanbiedt, wordt de transactie verwerkt door de betaaldienstverlener PayPal. De klant wordt aangemoedigd om zich te informeren over hun gebruiksvoorwaarden op de PayPal-website.

Trustly

Bij betaling met Trustly wordt de klant gevraagd de inloggegevens van zijn e-banking in te voeren. De betaling is veilig gecodeerd. De rekening van de klant wordt gedebiteerd met het factuurbedrag.

Op rekening

Als de betaalmethode op rekening wordt gebruikt, wordt de klant bij bepaalde gelegenheden op kredietwaardigheid gecontroleerd. Hiervoor wordt een SCHUFA-dienst gebruikt. De verkoper behoudt zich het recht voor om de aankoop op rekening te weigeren en te verwijzen naar een andere betaalmethode, indien nodig om vooruitbetaling aan te bieden. De rentevoet bedraagt 7,5%.

Betalingsinformatie:
Out of Bounds Sweden AB
IBAN: SE0495000099603400946913
SWIFT: NDEASESS

4. Leveringsvoorwaarden


De verkoper zal alles in het werk stellen om de levering te versturen op de dag na de bestelling. De levering wordt altijd gedaan door UPS. In de meeste gevallen zal het pakket binnen 2-4 werkdagen bij de klant aankomen.

Indien de bestelling in zeldzame gevallen pas later beschikbaar is, heeft de klant het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. In dit geval zal de klant vooraf worden gecontacteerd.

De leverancier verzendt de bestelling vanuit zijn eigen magazijn. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van de vertragingen.

Als de pakketvervoerder niet in staat is om het pakket bij de klant te af te leveren op de overeengekomen afleverlocatie, wordt het pakket afgeleverd bij het dichtstbijzijnde UPS Access Point. Daar wordt het tot 7 dagen opgeslagen voordat het naar de verkoper wordt teruggestuurd. Als het pakket daar niet wordt afgehaald, wordt de klant 15€ extra in rekening gebracht. Dit bedrag is het resultaat van twee keer extra verzendkosten (11,80€), die aan de verkoper in rekening worden gebracht, en 3,20€ administratiekosten.

5. Garantie


Indien de door de verkoper geleverde goederen gebreken vertonen, gelden de relevante bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken volgens het Duitse burgerlijk wetboek (BGB). Er dient te worden vermeld dat de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken voor gebruikte goederen (bijv. gebruikte golfballen, "Lakeballs") verschilt en slechts één jaar bedraagt vanaf de levering aan de klant in plaats van twee jaar voor nieuwe goederen.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als het gebrek te wijten is aan nalatigheid van de klant of aan een onjuiste behandeling die niet verenigbaar is met een normaal gebruik.

Een klacht moet het ordernummer, de naam en de reden van de klacht bevatten. In het geval van een gerechtvaardigde klacht wordt de klant vergoed voor de kosten van de retourzending en de verzendkosten.

6. Recht van herroeping


De klant heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen zonder opgave van redenen te herroepen.

De klant heeft het recht om het pakket te openen alvorens gebruik te maken van het herroepingsrecht. De goederen moeten in ongewijzigde staat aan de verkoper worden geretourneerd.

Retourzendingen worden naar het volgende adres gestuurd:
Out of Bounds Sweden AB
Bergfotsgatan 3
431 35 MÖLNDAL
ZWEDEN

De klant moet hem informeren over zijn beslissing om dit contract te herroepen. Hij kan hiervoor het door de verkoper verstrekte herroepingsformulier gebruiken, hoewel dit niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat de klant de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

7. Instructie tot herroeping


Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is de koper verplicht alle door de klant gedane betalingen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de vrijwillige keuze voor een andere leveringsmethode dan de standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van de herroeping van de overeenkomst door de verkoper terug te betalen. De door de klant op het moment van aankoop gekozen betalingswijze wordt gebruikt.

De klant dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop hij de verkoper op de hoogte heeft gesteld van zijn herroeping te retourneren aan:

Out of Bounds Sweden AB
Bergfotsgatan 3
43135 Mölndal
ZWEDEN

De koper draagt de kosten van de retourzending.

Einde van de herroepingsinstructie

8. Taal, jurisdictie, en totpasselijk recht


Het contract wordt opgesteld in het Nederlands. Het contract wordt in het Nederlands uitgevoerd. In geval van uitvoer vanuit het oogpunt van de verkoper is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing op de overeenkomst. De plaats van jurisdictie is in Zweden, aangezien de goederen van daaruit worden geëxporteerd.

9. Gegevensbescherming


In verband met het sluiten van de overeenkomst worden gegevens door de verkoper op basis van deze voorwaarden verzameld, opgeslagen en verwerkt. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen heeft de verkoper dus het recht om de klantgegevens te verwerken.

Deze informatie omvat voor- en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, evenals andere informatie die vrijwillig door de klant is verstrekt.

De verkoper belooft dat deze informatie niet aan derden zal worden doorgegeven, tenzij hij daartoe wettelijk verplicht is of de koper daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming worden altijd in acht genomen. De verkoper gebruikt deze informatie voor de levering, maar ook om de klant te informeren over zijn levering en over het bedrijf. De klantgegevens worden alleen doorgegeven aan de transporteur voor zover dat nodig is. De betalingsgegevens worden doorgegeven aan de toegewezen kredietinstelling.

De klant heeft altijd het recht om zijn geregistreerde gegevens gratis in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Op verzoek zal informatie die onjuist, onvolledig of misleidend is, worden gecorrigeerd. Voor vragen en verzoeken tot verwijdering, correctie of blokkering van persoonsgegevens, alsmede het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens, kan de klant per e-mail contact opnemen met support@out-of-bounds.nl.

Door zich te registreren, gaat de klant ermee akkoord om regelmatig op de hoogte te worden gehouden van het bedrijfsnieuws. Uiteraard kan hij zich afmelden voor deze dienst door op de betreffende link in de e-mail te klikken.

10. Veiligheid


Alle klantgegevens worden in het systeem van de verkoper beschermd door beveiligde wachtwoorden. Alleen geautoriseerd personeel is bevoegd om ze te bekijken. Het dataverkeer van de gehele website is versleuteld met SSL.

De Out-of-Bounds website maakt gebruik van Secure Socket Layer (SSL), een protocol voor veilige gegevensoverdracht over het internet (of andere netwerken). Het SSL-protocol versleutelt informatie en vereist dat SSL niet is uitgeschakeld in de browserinstellingen. Al het websiteverkeer is gecodeerd met SSL en gecertificeerd door GeoTrust EV RSA CA.

De privacy policy vertelt klanten meer over hoe persoonlijke informatie op verantwoorde wijze wordt gebruikt.

11. Salvatorische clausule


De ongeldigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.